• Hoge kwaliteit
  • Flexibel
  • Internationaal
  • Service

Certificeringen

PlanetProof

‘On the way to PlanetProof’ is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten en fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat. De tuinders, telers en verwerkers spannen zich onder meer in voor schonere lucht, vruchtbare bodem, betere waterkwaliteit en circulaire afvalverwerking en recycling. Laxsjon Plants werkt hier ook aan mee, begin 2018 hebben wij de certificering van PlanetProof mogen ontvangen.

Groenkeur ‘Duurzame Boomkwekerijproducten’

Groenkeur richt zich met het certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten op de productie en afzet van duurzamere boomkwekerijproducten, met bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en traceerbaarheid. Dit productcertificaat is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst tussen SMK en Stichting Groenkeur voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten. Groenkeur- en PlanetProof-telers werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en meer natuur op het bedrijf. Groenkeur Boomkwekerijproducten voldoen aan de criteria voor ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid.

 Groenkeur gaat uit van vijf speerpunten:

  1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct
  2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering
  3. Aantoonbare meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer
  4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein
  5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijk selectiecriterium

Laxsjon Plants voert sinds 1 maart 2020 het certificaat Groenkeur Duurzame Boomkwekerijproducten.

Naktuinbouw

Laxsjon Plants is lid van de Naktuinbouw.
Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw.
De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad- en plantmateriaal). Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit. Ons lidmaatschapsnummer is 90052.