• Hoge kwaliteit
  • Flexibel
  • Internationaal
  • Service

Uitbreiding directie Laxsjon Plants

De directie van Laxsjon Plants is per 1 januari 2022 uitgebreid met de toetreding van Evert Jansen. De uitbreiding is een gevolg van de ambitie om te groeien, maar ook om de toekomst van Laxsjon Plants zeker te stellen. Dit jaar viert ze het eerste lustrum, tijd om terug te kijken op successen, maar ook vooruit te blikken.